Door de diepe dalen die Arianne al op jonge leeftijd vanwege ziekte heeft ervaren weet Arianne als geen ander waar mensen in het leven tegenaan kunnen lopen en hoe kwetsbaar zij zich kunnen voelen

Haar wijsheid en inzichten, intuitieve Le Muriaanse  en Multidimensionale Galactische gaven, samen met de alles transparant makende Presence of the Heart en het transformerende zachte licht van Maria, Maria Magdalena maken dat mensen bij haar op een liefdevolle, snelle en zachte manier hun hart openen. En dit is waar het Arianne om gaat: dat mensen weer werkelijk thuiskomen bij hun harts energie en hun leven vanuit die kracht gaat stromen.

De deelnemers ervaren Arianne als oprecht en direct, zonder maskers, zij voelt verfijnd aan wat er nodig is. Arianne heeft de gave om mensen vanuit onvoorwaardelijke liefde op een snelle, directe en zachte manier krachtiger in verbinding te brengen met hun ware bron van liefde en stilte waaruit zij werkelijk bestaan,vebonden met de bron in de aarde en de bron in de hemel.

Naast haar passies voor creativiteit, kunst, de natuur, het ontwerpen van keramiek is  Arianne haar grootste passie het leven zelf, in haar volle potentieel. Arianne blijft zich verwonderen, ,tot nieuwe inzichten komen, vreugde en plezier beleven, nieuwe uitdagingen aangaan en ze is elke dag dankbaar dat ze hier op aarde mag zijn.

Ze is o.a. krachtig verbonden met het helende Maria-Sophia  licht en de Oorspronkelijkste NieuwetijdsFrequenties

 

Lichtjaren voordat de aarde bestond was mijn ziel al aanwezig. Mijn wezen is één van de allereerste groep zielen die ooit  is ontstaan, en heeft daardoor Alle OorSpronkelijkste wijsheid en Lichtcodes in zich, die zo van belang zijn voor de Nieuwe Aarde.

Hierdoor kan mijn Ziel als één van de eerste zielen alle volledige downloads aan anderen doorgeven, (zodat als je ziel hier aan toe is versneld te kunnen evolueren) en andere zielen op aarde meenemen naar dimensies en wijsheid, die voor de meesten nog niet beschikbaar zijn of anders pas veel later tot hen komen en je  begeleiden in alle dimensies en voorbij dimensies, die voor jou hoogste Ziel potentieel hier op aarde nodig zijn en alle oneindige kennis in lichttaal die hierin aanwezig is doorgeven.

Mijn Galactische team vanuit de Fedreatie van planeten en sterrenstelsels is ook steeds meer uitgebreid en ze willen graag meer zielen hier op aarde bereiken  om mogelijk mee samen te werken. Deze samenwerking kan echter alleen verder tot stand komen als je een staat van BewustZijn en Licht hebt bereikt, waardoor je vrij bent van beïnvloeding van lager ontwikkelde energieën,en je stabiel genoeg bent hiervoor. En je je lichtkracht niet naar beneden laat halen.